Hotel Estació de Vic

Hotel Estació de Vic

Climatització amb cabal variable.

Tipologia

Hosteleria

Ubicació

Vic (Osona)

Superfícies

--

Potència tèrmica

126 Kw

Distribució

cabal variable

Serveis

  • Climatització